SiteMap Print Send
   بازاریابی به روایت شهرزاد قصه گو...

 

شهرزاد قصه گو رو همه شما می شناسید...

شایدبهترین تعریف برای تمام مدیرانی که هنوزمفهوم واقعی واژهMarketing

(بازاریابی) رو متوجه نشدن اقدامات شهرزاد قصه گو باشه ...

 

اقداماتی که از شهرزاد قصه گو در کتاب هزار و یک شب خوانده ایم:

1- تلاش برای بقاء زندگی ...

2- راضی نگه داشتن پادشاه ...

3- استفاده بهینه از فرصت ها ...

4- شناخت نیاز و خواسته پادشاه ...

5- داشتن سیاست در انتخاب نوع و مدت زمان داستان ها ...

6- بیان داستان هایی که پادشاه نشنیده بود و برای وی جالب بود ...

7- استفاده صحیح از دانش و تجربه بر اساس درک از شخصیت پادشاه ...

شهرزادقصه گو می بایست داستانهایی را بیان می کردکه موردنظر پادشاه بود

(چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی)به این علت که کوچکترین خطایی درانتخاب

مسیر و عدم شناخت به موقع و صحیح موجب مرگ وی می گشت .

هر داستان ازمجموعه داستانهای شهرزادقصه گوبه اواجازه می دادتاپادشاه را

وارد فضای جدیدی کند و حرفی تازه برای او داشته باشد .

 

 

  عنوان نظر :
  نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
  نظر شما :
  کد امنیتی :
 
© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به ایمان جمشیدی می باشد.