زبان

 

 

دوستان عزیز سلام

بودجه بندی سؤالات کنکور

قسمت زبان کنکور ارشد کد 1148 امسال هم مثل سالهای قبل به صورت 30 سؤال عمومی برای گرایش اجرایی شهری در دفترچه شماره 1 و 100 سؤال تخصصی برای گرایش mba در دفترچه شماره 2 ( به صورت جداگانه) برگزار خواهد شد. در خصوص بودجه بندی سؤالات کنکور توجه به نکات زیر ضروریست

 

بودجه بندی سؤالات زبان برای گرایش اجرایی- شهری ( دفترچه شماره 1)

Reading Comprehension

Cloze test

Vocabulary

Grammar

Number of Tests:

15

0

15

5

30

Total

 

بودجه بندی سؤالات زبان برای گرایش MBA ( دفترچه شماره 2)

Reading Comprehension

Cloze test

Vocabulary

Grammar

Number of Tests:

25

15-10

20-25

40

100

Total

 

 

خدمات  ارائه شده برای بهبود دانش زبان انگلیسی در کنکور کارشناسی ارشد و دکترا

بر اساس 4 قسمت مورد پرسش در آزمون های سراسری خدمات هر قسمت به تفصیل توضیح داده می شود:

Grammar

این بخش شامل یک سری نکات ساختارمند می باشد که اگرچه حجیم به نظر می رسد اما بیشترین نگرانی داوطلبان در این قسمت نقص در تحلیل سؤالات به هنگام پاسخگویی آنهم سر جلسه کنکور با وجود استرس بالا می باشد. بنابراین علل ریشه ای در قسمت گرامر زبان انگلیسی برای داوطلبان در دو قسمت طبقه بندی می شود:

1-      عدم دسته بندی مناسب و ساختارمند

2-      عدم توانایی داوطلب به هنگام پاسخ دادن به سؤالات

3-      عدم آگاهی داوطلب از میزان دانش خود در قسمت گرامر

به منظور حل مشکل شماره 1 شما نیازمند مجموعه ای کامل از نکات گرامری می باشد که با فراگیری آن بتوانید به آمادگی زبانی خود برای پاسخگویی اعتماد داشته باشید.بدین منظور بسته های گرامر زبان که برای شما در وبسایت ijamshidi.ir تدارک دیده شده است می تواند پاسخگوی نیاز شما در این قسمت باشد.توجه داشته باشید همانطور که برای ورزش کردن به طور جرفه ای نیازمند نرمش هستید تا بدن شما آماده شود، برای پاسخ دادن تاکتیکی به سؤالات گرامر نیز باید تکنیک های آن را ابتدا فرا گیرید.

بنابراین مجموعه نکات فوق بسته کاملی از نکات گرامر را شامل می شود که برای پاسخگویی ضروری هستند.

به منظور حل مشکل شماره 2 بعد از اتمام دوره 20 روزه بسته های گرامر ، یکسری بسته های تحلیلی- تکمیلی قابل دانلود خواهد بود که در آنها به تاکتیک ها و شکافتن سؤالات این بخش پرداخته می شود. البته برای دوستانی که امکان حضور در پایتخت را داشته باشند، دوره های کوتاه مدت 1 روزه درنظر گرفته شده که می توانند در آن دوره ثبت نام کنند. زمان برگزاری و هزینه متعاقباَ در نیمه اول دی ماه به اطلاعتان خواهد رسید.

برای حل مشکل شماره 3 نیز آزمون های جامعی درنظر گرفته شده است که در 4 مرحله و مطابق برنامه داده شده در این صفحه برگزار خواهد شد.

بنابراین با اجرای برنامه فوق می توان نسبت به پاسخگویی به 40 سؤال گرامر اطمینان حاصل کرد.پیگیری و اجرای فرآیند فوق برای تمامی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود.

 

Vocabulary

داوطلبان گرایش اجرایی-شهری و همچنین گرایش MBA در این قسمت دو مشکل را احساس می کنند:

1-      عدم شناخت منابع ضروری برای آزمون ارشد

2-      عدم تسلط کامل بر منابعی که در دسترس است

توجه داشته باشید که آزمون کارشناسی ارشد در کد 1148 مطابق با آزمون تافل می باشد( البته در این قسمت آزمون دکترا نیز به همین صورت است) بنابراین منابع ضروری به ترتیب زیر اولویت بندی می شوند:

1. Essential words for the TOEFL و 504 Essential wordsکه البته این دو منبع علی رغم شباهتی که دارند، به عنوان یک الزام برای کنکور محسوب می شوند.

2. بسته های لغت تافل که دروبسایت ijamshidi.ir قابل دانلود می باشد.

برای حل مشکل دوم نیز مطمئن ترین راه، تکرار مداوم است که البته بسته های همراهی که در این وبسایت قابل دانلود است، به خوبی بهره گیری از زمان های پرت را برای شما تسهیل می کند.

Reading Comprehension

کسب مهارت در زمینه پاسخگویی به سؤالات این قسمت به 2 عامل بستگی دارد:

1-      دانستن تکنیک های پایه ای پاسخگویی به متن

2-      تمرکز دقیق بر روی گزینه ها و سؤال

البته عامل سومی هم وجود دارد که به دانش شما در زمینه لغت بازمی گردد اهمیت این مورد به اندازه دو مورد اول نیست.

تکنیک های پایه نیز همانند بخش گرامر در بسته هایی مطابق با برنامه زمان بندی شده از دوره دوم دی ماه قابل دانلود می باشد. این بسته ها علاوه بر تکنیک های فوق، نمونه متونی را به صورت تحلیلی شامل می شود که برای تقویت مهارت خود می بایست آن را به دقت مطالعه نمائید. پس از اتمام ارائه بسته های تکنیکی reading، بسته های تکمیلی برای شما آماده دانلود است که در صورت نیاز می توانید آن را تهیه نموده و مطالعه نمائید.البته برای دوستانی که امکان حضور در پایتخت را داشته باشند، دوره های کوتاه مدت 1 روزه درنظر گرفته شده که می توانند در آن دوره ثبت نام کنند. زمان برگزاری و هزینه متعاقباَ در نیمه اول دی ماه به اطلاعتان خواهد رسید.

 

Cloze

برای پاسخ دادن به تستهای این قسمت که بین 10 تا 15 تست برای گرایش mba ( داوطلبان گرایش اجرایی شهری چنین تستهایی در دفترچه شماره 1 نخواهند دید. J) نیاز به داشتن تبحر  در زمینه گرامر و دانستن دامنه لغات قوی است که در آخرین مورد برای بررسی قرار می گیرد. پیشنهاد می شود ابتدا در 3 قسمت اولیه زبان مهارت کافی کسب شود و سپس به این قسمت پرداخته شود.

 

 

برای دریافت بسته اول درس گرامر (Active-Passive Verbs - Articlesاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته دوم درس گرامر (Comparisons - Conditionalsاینجا کلیک کنید.

برای دریافت بسته سوم درس گرامر (Conjunctions - Prepositionsاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته چهارم درس گرامر (Pronouns - Subjectاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته پنجم درس گرامر (Subjunctive - Noun Clausesاینجا کلیک کنید.

برای دریافت بسته ششم درس گرامر (Adjective Clausesاینجا  کلیک کنید.

برای دریافت بسته هفتم درس گرامر (Adverb Clausesاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته هشتم درس گرامر (Reduced Adj. Clauses - Reduced Adv. Clausesاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته نهم درس گرامر (Verbاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته دهم درس گرامر (word family -word orderاینجا کلیک کنید. 


برای دریافت بسته اول تست گرامر (Active-Passive Verbs - Articlesاینجا کلیک کنید.

برای دریافت بسته دوم تست گرامر (Comparisons - Conditionalsاینجا کلیک کنید.

برای دریافت بسته سوم تست گرامر (Conjunctions - Prepositionsاینجا کلیک کنید.

برای دریافت بسته چهارم تست گرامر (Pronouns - Subjectاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته پنجم تست گرامر (Subjunctive - Noun Clausesاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته ششم تست گرامر (Adjective Clausesاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته هفتم تست گرامر (Adverb Clausesاینجا کلیک کنید. 

برای دریافت بسته هشتم تست گرامر (Reduced Adj. Clauses - Reduced Adv. Clausesاینجا کلیک کنید.

برای دریافت بسته نهم تست گرامر (Verbاینجا کلیک کنید.

برای دریافت بسته دهم تست گرامر (Word Families - Word Orderاینجا کلیک کنید.

چون لغات زبان انگلیسی نیاز به مطالعه مداوم و یاد آوری دارد. از اول شهریور ماه هر روز ۲۴ لغت از لغات تافل در قالب تست بر گرفته شده از آزمونهای تافل برگزار شده، بر روی سایت قرار می گیرد تا به این صورت لغات برای شما تکرار شود.

 

لغات 1 شهریور

لغات 2 شهریور

لغات 3 شهریور

لغات 4 شهریور

لغات 5 شهریور

لغات 6 شهریور

لغات 7 شهریور

لغات 8 شهریور

لغات 9 شهریور

لغات 10 شهریور

لغات 11 شهریور

لغات 12 شهریور

لغات 13 شهریور

لغات 14 شهریور

لغات 15 شهریور

لغات 16 شهریور

لغات 17 شهریور

لغات 18 شهریور

لغات 19 شهریور

لغات 20 شهریور

لغات 21 شهریور

لغات 22 شهریور

استراحت

لغات 6 مهر

لغات 7 مهر

لغات 8 مهر

لغات 9 مهر

لغات 10 مهر

لغات 11 مهر

لغات 12 مهر

لغات 13 مهر

لغات 14 مهر

لغات 15 مهر

لغات 16 مهر

لغات 17 مهر

لغات 18 مهر

لغات 19 مهر

لغات 20 مهر

لغات 21 مهر

لغات 22 مهر

 

هدفمند گام بردارید.

 

 

دپارتمان زبان آکادمی تخصصی MBA

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به ایمان جمشیدی می باشد.